Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Botanická zahrada
Příroda

Penzion je zasazen do krásné přírody chráněné krajinné oblasti Česká Kanada s hlubokými lesy, malebnými zákoutími, četnými potůčky a rybníky. Příroda je všude kolem, penzion má vlastní rybník, budovu obtéká Slavonický potok, do lesa a na louku je to pár kroků.  Zajímavá krajina bohatá na historické a kulturní památky, vybízí k výletům za poznáním. 

Botanická zahrada

Botanická zahrada se rozkládá v areálu penzionu Bejčkův mlýn, na každém kroku se zde setkáte s květinami a stromy z chráněné krajinné oblasti Česká Kanada. 

LISTNATÉ STROMY

Olše černá (Alnus glutinosa) 
Olše dostala druhové jméno podle černé borky pokrývající její kmen. Je to dřevina vlhkých lokalit, a proto ji najdeme podél řek a potoků, na březích rybníků a jezer a všude tam, kde je podmáčená půda. Je světlomilná. Má bohatou kořenovu soustavu, takže dobře zpevňuje břehy potoků i řek. Olše může dorůst až do výšky 20-30 metrů a dožívá se věku 100 - 150 let. Poskytuje žlutooranžové dřevo ze kterého se vyrábějí tužky. 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 
Jasan se nejhojněji vyskytuje v lužních lesích podél řek a potoků. Má vysoké nároky na vlhkost a úrodnost půdy, ale podmáčeným lokalitám se stojatou vodou se vyhýbá. S přibývajícím věkem stromu nároky na světlo stoupají a vyžaduje slunné stanoviště. Vytváří rozvětvenou kořenovou soustavu a dobře zpevňuje břehy potoků. Dorůstá výšky až 35 metrů a dožívá se stáří 200 až 300 let. Poskytuje tvrdé elastické dřevo, vhodné k výrobě sportovních potřeb i nábytku. 

Jilm horský (Ulmus glabra) 
Jilm je náročný na úrodnost a vlhkost půdy. Roste v půdách s vysokou hladinou spodní vody nebo i na zaplavovaných stanovištích na úpatí svahů. Vyžaduje polostín. Má bohatou kořenovou soustavu a dobře zpevňuje břehy potoků. Dorůstá výšky 25 – 30 metrů a může se dožít až 250 let. Poskytuje cenné dřevo se žlutým jádrem a nejvíce se z něj stavěly lodě a truhlice. 

Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) 
Strom je nejvíce známý pod jménem kaštan. Nevyžaduje vysokou vlhkost půdy. Daří se mu lépe na suchých místech. Snáší polostín i slunečné stanoviště. Vytváří rozvětvenou kořenovou soustavu. Dorůstá až do výšky 20-25 metrů a dožívá se stáří jen do 200 let. Dřevo se používá pouze na palivo. 

Vrba jíva (Salix caprea L.) 
Je keř až strom, který není vázán na vodu. Není náročná na úrodnost a vlhkost půdy. Je to průkopnická dřevina a vyžaduje slunečné stanoviště. Ve stínu hyne. Vrba dorůstá výšky 5 – 12 metrů a dožívá se pouze 50 let. Dřevo se používá pouze jako palivo. Není vhodné na dlouhé skladování. 

Vrba bílá (Salix alba L.) 
Vrba bílá je náročná na vlhkost půdy. Velmi dobře snáší i dlouhodobé zaplavení nebo vznikající písčité nánosy. Je to světlomilná dřevina. Dorůstá výšky 25 – 30 metrů a dožívá se přes 100 let. Poskytuje měkké dřevo. 

Topol osika (Populus tremula L.) 
Topol je lesní strom. Nemá rád trvale vlhké stanoviště a je nenáročný na úrodnost půdy. Velmi dobře snáší polostín. Dorůstá výšky 20 – 30 metrů a dožívá se pouze do 100 let. Poskytuje lehké bílé dřevo, ze kterého se vyrábějí šindele nebo zápalky. 

Bříza bílá (Betula pendula) 
Bříza je průkopnická dřevina. Má velmi skromné nároky na úrodnost a vlhkost půdy. Dobře snáší přímé oslunění. Bříza dorůstá výšky 20 až 25 metrů a dožívá se jen 100 až 150 let. Dřevo se využívá na palivo. 

Dub letní (Quercus robur L.) 
Dub dává přednost úrodným, těžkým, dostatečně vlhkým půdám. Vyžaduje slunné stanoviště. Dorůstá výšky až 40 metrů a může se dožít stáří až 1000 let. Poskytuje cenné dřevo vhodné k výrobě dýh, parket, sudů, nábytků nebo i lodí. 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 
Jeřáb je průkopnická dřevina. Je velmi skromný v nárocích na půdu. V mládí snáší zastínění, ale ve stáří však potřebuje slunné stanoviště. Dorůstá výšky jen 12 – 20 metrů a dožívá se stáří pouze do 100 let. Poskytuje tvrdé dřevo s červenohnědým jádrem. 

Třešeň ptačí (Prunus avium) 
Třešeň ptačí roste ojediněle v lesním porostu. Vyžaduje dostatečně vlhkou půdu. V mládí snáší velké zastínění, ale ve stáří potřebuje poloslunné stanoviště. Třešeň dorůstá výšky 10 – 20 metrů a dožívá se do 100 let. Poskytuje lehké červenohnědé dřevo, vhodné k výrobě nábytku. 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) 
Lípa srdčitá roste v lužních lesích a doubravách. Považuje se za meliorační dřevinu. Má skromné nároky na úrodnost a vlhkost půdy, nesnáší zakouřené ovzduší. Snáší polostín i slunečné stanoviště. Lípa dorůstá výšky přes 30 metrů a může se dožít věku 800 – 900 let. Má měkké dřevo a používá se nejčastěji řezbáři. 

Líska obecná (Corylus avellana) 
Líska je důležitá dřevina půdoochranná a meliorační. Je to vysoký keř. Nenáročná na úrodnost a vlhkost půd. Snáší polostín i slunečné stanoviště. Kořeny zpevňuje půdu. Líska dorůstá výšky 3-8 metrů a dožívá se stáří
do 80 let. Dřevo se nevyužívá. 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) 
Javor roste ve vlhčích roklích podél potoků, na kamenitých sutích a skalnatých svazích. Vyhovuje mu středně vlhká půda. V suchých půdách roste špatně. Vyžaduje polostinné stanoviště. Javor je 30 – 40 metrů vysoký strom, který se dožívá stáří 300 – 400 let. Poskytuje tvrdé světlé dřevo bez zřetelného jádra. Vyrábějí se z něj nejčastěji hudební nástroje. 

Hloh obecný (Crateagus laevigata DC.) 
Hloh roste jako keř nebo nízký strom. Na půdu není náročný, ale vyhovuje mu těžší hlinitý podklad. Snáší polostín i slunečné stanoviště. Dorůstá výšky do 7 metrů a dožívá se stáří až 300 let. Dřevo se nevyužívá. 

Šácholan Soulangeův (Magnolia X Soulangeana
Magnólie je okrasný keř až stromek. Je nenáročný na úrodnost půdy a snáší sucho. Snáší polostín i slunečné stanoviště. Dorůstá výšky 4 – 8 metrů. 

Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera L.) 
Liliovník je velmi okrasná dřevina. Nemá rád vyšší obsah vápníku v půdě. Vyžaduje plný přístup světla. Liliovník dorůstá výšky až 40 metrů a dožívá se stáří 300 – 400 let. Poskytuje velmi kvalitní dřevo s hnědým jádrem používané k výrobě nábytku.

JEHLIČNATÉ STROMY

Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) 
Je nejvyšší strom. Jedle dává přednost půdám bohatším a dostatečně svěžím. V mládí snáší silné zastínění, ve stáří vyžaduje polostín. Má srdčitý kořenový systém. Jedle může dorůst až do výšky 60 metrů a dožívá se stáří 500 až 600 let. Poskytuje lehké a měkké dřevo používané ve stavebnictví. Nesnáší znečištěné ovzduší. 

Smrk ztepilý (Picea abies L.) 
Smrk je důležitá lesní dřevina. Je náročný na vlhkost půdy i vzduchu a citlivý na znečištěné ovzduší. Vyžaduje stinné stanoviště. Má mělkou, talířovitou kořenovou soustavu. Smrk dorůstá výšky 30 – 40 metrů a dožívá se stáří 300 – 500 let. Má lehké pružné dřevo, které se používá ve stavebnictví. 

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 
Je to důležitá lesní dřevina. Je skromná na podnebí i úrodnost a vlhkost půdy. Je náročná na světlo. Dorůstá výšky 30 metrů a dožívá se stáří 300 – 400 let. Poskytuje lehké, kvalitní dřevo se světle hnědým jádrem. Vyrábí se z něj telegrafní sloupy, okenní a dveřní rámy. 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) 
Známe jej také jako živoucí fosilii. Dobře roste v úrodné a svěží půdě. Je náročný na světlo. Dorůstá výšky 20 – 25 metrů a dožívá se stáří 300 a více let. Je pomalu rostoucí. Jeho dřevo se nepoužívá. 

Modřín opadavý (Larix decidua Mill.) 
Je to jehličnatý opadavý strom. Na půdu je nenáročný, vyhovují mu půdy vlhčí. Vyžaduje slunné stanoviště. Dorůstá výšky 30 - 40 metrů a dožívá se stáří kolem 150 - 200 let. Poskytuje kvalitní jádrové dřevo.

KEŘE

Trnka obecná (Prusus spinosa) 
Trnka je hustý a nepravidelně větvený keř vysoký 1 až 3 metry. Nenáročný na půdu a vyskytuje se především na suchých a slunných místech s dostatkem vápníku. Roste na okrajích lesů, na skalách, na pasekách, suchých křovinatých stráních. Slouží jako úkryt pro zvěř a pro ptactvo.

TRVALKY

Trvalky jsou důležitou skupinou okrasných rostlin. Jsou nezbytným doplňkem zahrad a parkových výsadeb. Samotný název napovídá, že jde o vytrvalé rostliny, které na vhodném stanovišti vydrží řadu let. Trvalky kvetou, přinášejí plody a semena po řadu let. Zatímco letničky či dvouletky projdou vegetačním cyklem v jednom nebo v druhém roce a odumírají. Trvalky přečkávají období nepříznivé pro vegetaci díky svým podzemním orgánům – kořenům, oddenkům, hlízám nebo cibulím. Nadzemní část většiny druhů na podzim odumírá. 

Trvalky jsou velmi rozmanitá skupina rostlin a v přírodě rostou na nejrůznějších stanovištích - louky, pastviny, horské louky, mokřiny, rybníky, bažiny, podrost lesů. 

V botanické zahradě penzionu najdete druhy, které se vyskytují ve volné přírodě. Návštěvníci mají možnost je zhlédnout v jejich přírodním prostředí. Trvalky rostou po celém areálu zahrady s ohledem na jejich požadavky. Trvalky jsou většinou kvetoucí rostliny, na jaře v botanické zahradě převládá barva žlutá, s přibývající teplotou se barva pozvolna mění do modré, fialové a červené, která je barvou června. V létě zahlédnete rostliny různých kombinovaných barev a s přibývajícím podzimem ubývá plnost barev a květinový rok se uzavírá vonnými růžově fialovými barvami ocúnu.

TRVALKY ČASNÉHO JARA (LEDEN AŽ DUBEN)

Čemeřice černá (Helleborus niger) 
Je to 10 – 30 cm vysoká rostlina. Nečastěji kvete od prosince do března. Listy jsou zelené po celý rok. Je to jedovatá rostlina. 

Bledule jarní (Leucojum vernum
Je to cibulnatá rostlina 5 – 25 cm vysoká. Kvete od února do dubna. Bledule potřebuje vlhké, svěží a výživné půdy. Je to chráněná a jedovatá rostlina. 

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis L.) 
Je to cibulnatá rostlina 5 – 20 cm vysoká. Kvete od února do dubna. Sněženka potřebuje svěží, vlhčí půdy. Je to chráněná a jedovatá rostlina. 

Šafrán bělokvětý (Crocus versus) 
Je to cibulnatá rostlina 8 – 15 cm vysoká. Kvete od února do dubna. Šafrán potřebuje vlhčí půdy a slunné stanoviště. 

Sasanka hajní (Anemone nemorosa) 
Je to 5 – 25 cm vysoká rostlina, která kvete od března do května. Potřebuje světlé stanoviště. Je to jedovatá rostlina. 

Prvosenka vyšší (Primula elatior) 
Je to 10 – 30 cm vysoká rostlina, která kvete od března do května. Potřebuje vlhčí půdy a světlé stanoviště. 

Prvosenka (Primula veris) 
Je to 5 – 30 cm vysoká rostlina, která kvete od dubna do května. Vyžaduje suché slunné stanoviště a vápenitou půdu. Rostlina využívaná v přírodním léčitelství. 

Orsej jarní (Ranunculus ficaria) 
Je to 5 – 30 cm vysoká rostlina. Kvete od března do května. Vyžaduje vlhké a stinné lesní stanoviště. Rostlina obsahuje velké množství vitamínu C do doby kvetení. V době květu slabě jedovatá. 

Křivatec žlutý (Gagea lutea) 
Je to 5 – 20 cm vysoká rostlina. Kvete od března do května. Vyžaduje vlhčí smíšené listnaté a lužní lesy. 

Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia) 
Cibulnatá rostlina 10 – 30 cm vysoká. Kvete od března do dubna. Vyžaduje vlhčí lužní lesy, vlhké doubravy a louky. Chráněná rostlina. 

Kopytník evropský (Asarum europaeum) 
Je to jen 5 – 10 cm vysoká rostlina, která kvete od března do května. Vyžaduje smíšené listnaté a jehličnaté lesy. Stínomilná rostlina, nesnáší přímé sluneční záření. Jedovatá rostlina. 

Blatouch bahenní (Caltha palustris) 
Je to 15 – 60 cm vysoká rostlina. Kvete od dubna do června. Roste na okrajích potoků, vlhkých loukách, močálových lesích. Vytváří velké porosty. Slabě jedovatá rostlina. 

Smetanka lékařská (Taraxacum officinale) 
Známá pod názvem pampeliška. Je to 5 – 50 cm vysoká rostlina. Kvete od dubna až do května, výjimečně do září. Roste na všech zelených plochách. Léčivá rostlina, obsahuje vitamín B a C a provitamín A. 

Brčál menší = Barvínek (Vinca minor) 
Je to polokeřovitá, plazící, vždy zelená rostlina. Kvete od března do května. Roste ve světlých lesích a v luzích.

TRVALKY POZDNÍHO JARA (KVĚTEN AŽ ČERVEN)

Violka vonná (Viola odorata) 
Je to 3 – 10 cm vysoká rostlina, kvetoucí od dubna do května a od srpna do září. Roste na okrajích lesů, živých plotů a křovin. 

Kosatec žlutý (Iris pseudocorus) 
Výška rostliny bývá od 50 cm do 150 cm. Kvete od května do června. Roste ve stojatých a pomale tekoucích vodách. Na stanoviště nenáročná. Jedovatá rostlina. 

Pomněnka bahenní (Myosotis palustris) 
Je to 30 – 80 cm vysoká rostlina. Kvete od května do července. Je to bahenní rostlina, vyžaduje vlhké louky, břehy potoků, nebo lužní lesy. 

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) 
Rostlina je 30 – 80 cm vysoká, kvetoucí od května do července. Roste v listnatých lesích, v křovinách
a na stinných loukách. Je u ní podezření na jedovaté účinky. 

Chrpa horská (Centaurea montana) 
Je to 10 – 60 cm vysoká rostlina, kvetoucí od května do září. Vyžaduje stanoviště s vysokou vlhkostí vzduchu
a stinné stanoviště. 

Potočnice lékařská (Nastrurtium officinale) 
Je to 30 – 90 cm vysoká rostlina. Kvete od května do srpna. Vyžaduje pomalu tekoucí potoky s chladnou
a průzračnou vodou a polostinné stanoviště. Léčivá rostlina. 

Kostival lékařský (Symphytum officinale) 
Chlupatá rostlina vysoká 30 – 90 cm. Kvete od května do srpna. Roste na podmáčených loukách, okrajích cest a stinných živých plotů. Je to stará léčivá rostlina.

TRVALKY POZDNÍHO JARA (KVĚTEN AŽ ČERVEN)

Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) 
Vysoká vodní rostlina 20 – 100 cm. Kvete od července do září. Roste na bahnitých živných půdách u břehů stojatých nebo pomalu tekoucích vod. 

Sedmikráska chudobka (Bellis perenis) 
Výška rostliny je 3 – 15 cm a květina kvete od června až do zámrazu. Roste na loukách, pastvinách, trávnících, okrajích cest. 

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 
Je to 20 – 50 cm vysoká rostlina. Kvete od července do října. Roste na okrajích živých plotů, silniční náspy. Léčivá rostlina. 

Divizna malokvětá (Verbascum thapsus) 
Je to rostlina s vysokým stonkem 50 – 180 cm. Kvete od července do září. Roste na rumištích, mezích, v kamenolomech, na lesních světlinách. Je to dvouletá léčivá rostlina. 

Vratič obecný (Tanacetum vulgare) 
Je to 40 – 150 cm vysoká rostlina kvetoucí od července až do září. Roste na teplých a ne příliš suchých půdách na okrajích cest. Jedovatá rostlina. 

Okřehek menší (Lemna minor) 
Na hladině plovoucí rostlina podobná zeleným lupínkům. Roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Kvete velmi vzácně v červenci. 

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas Schott) 
Je to statná a trsnatá kapradina, u nás nejrozšířenější. Roste od července až do září ve stinných lesích. Je léčivá.

BYLINKY

Dnes jsou bylinky tak rozšířeny, že je považujeme za něco samozřejmého. Naši předkové znali účinky léčivých rostlin a bylinek již od pradávna. Věděli, že celá řada rostlin, plodů, nejrůznější zelenina a ovoce, okrasné květiny pěstované v zahrádkách i rostoucí volně v přírodě mají neobyčejně příznivé a léčivé účinky na lidské zdraví. 

Bylinky nejčastěji slouží k výrobě čajů, sirupů, extraktů, odvarů, lektvarů, tinktur, olejů, šťáv, léčivých a osvěžujících koupelí, k obkladům, ale také ke kosmetickým účelům. Bylinky jsou zpravidla nejúčinnější v čerstvém stavu, ale to je však nemůžeme používat po celý rok, a proto je sušíme a následně skladujeme
do další vegetační doby. 

Bylinky rostoucí v části botanické zahrady v penzionu Bejčkův mlýn využíváme při vaření, k dekoraci pokrmů, z některých bylinek připravujeme chutné saláty. 

Pažitka (Allium schoenoprasum) 
Pažitka je malá cibulnatá rostlina rostoucí v trsech. Je to cibulnatá rostlina s vysokým obsahem vitamínu C
v listech. 

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 
Měsíček se u nás pěstuje jako jednoletá rostlina. Je vysoká 60 cm. Používají se čerstvé mladé listy do salátů, květy čerstvé i sušené. 

Břečťan popínavý (Hegera helix) 
Stále zelená popínavá rostlina dlouhá až 30 m. Používají se mladé zelené listy buď čerstvé nebo sušené. Rostlina je zároveň i jedovatá. Použití pouze zevně. 

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 
Je to vždy zelený, dřevnatý, hustě větvený, vytrvalý keř, vysoký až 90 cm. Vyžaduje plně slunné stanoviště. Používají se květy, které se sbírají těsně před vykvetením. 

Libeček lékařský (Levisticum officinale) 
Statná vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem vysoká až 240 cm. Používají se listy, stonky, kořeny. 

Meduňka lékařská (Melisa officinalis) 
Je to vytrvalá bylina s plazivými kořeny a s lodyhami vysokými až 90 cm s citronovou vůní. Používají se mladé listy sušené nebo čerstvé. 

Máta peprná (Menta x piperita) 
Je to trvalka s podzemním oddenkem a lodyhami vysokými až 90 cm. Vyžaduje slunečné stanoviště
s dostatkem vláhy. Používají se listy a stonky čerstvé nebo sušené. 

Bazalka pravá (Ocimum basilicum) 
Keřovitá aromatická jednoletka vysoká až 60 cm. Používají se mladé listy, čerstvé, sušené nebo zmražené. 

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 
Keříčkovitá vytrvalá rostlina vysoká až 75 cm. Používají se snítky listů s květy nebo celé trsy. Používají se čerstvé nebo sušené. 

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 
Vytrvalý stálezelený keř vysoký až 75 cm. Vyžaduje přímé sluneční záření. Používají se listy čerstvé nebo sušené. 

Tymián obecný (Thymus vulgaris) 
Aromatický, vytrvalý, stále zený polokeřík s výškou 30 cm. Vyžaduje teplé, suché, slunečné místo. Používají se listy a kvetoucí vrcholky, čerstvé nebo sušené

JEHLIČNATÉ STROMY

Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) 
Je nejvyšší strom. Jedle dává přednost půdám bohatším a dostatečně svěžím. V mládí snáší silné zastínění, ve stáří vyžaduje polostín. Má srdčitý kořenový systém. Jedle může dorůst až do výšky 60 metrů a dožívá se stáří 500 až 600 let. Poskytuje lehké a měkké dřevo používané ve stavebnictví. Nesnáší znečištěné ovzduší. 

Smrk ztepilý (Picea abies L.) 
Smrk je důležitá lesní dřevina. Je náročný na vlhkost půdy i vzduchu a citlivý na znečištěné ovzduší. Vyžaduje stinné stanoviště. Má mělkou, talířovitou kořenovou soustavu. Smrk dorůstá výšky 30 – 40 metrů a dožívá se stáří 300 – 500 let. Má lehké pružné dřevo, které se používá ve stavebnictví. 

Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 
Je to důležitá lesní dřevina. Je skromná na podnebí i úrodnost a vlhkost půdy. Je náročná na světlo. Dorůstá výšky 30 metrů a dožívá se stáří 300 – 400 let. Poskytuje lehké, kvalitní dřevo se světle hnědým jádrem. Vyrábí se z něj telegrafní sloupy, okenní a dveřní rámy. 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) 
Známe jej také jako živoucí fosilii. Dobře roste v úrodné a svěží půdě. Je náročný na světlo. Dorůstá výšky 20 – 25 metrů a dožívá se stáří 300 a více let. Je pomalu rostoucí. Jeho dřevo se nepoužívá. 

Modřín opadavý (Larix decidua Mill.) 
Je to jehličnatý opadavý strom. Na půdu je nenáročný, vyhovují mu půdy vlhčí. Vyžaduje slunné stanoviště. Dorůstá výšky 30 - 40 metrů a dožívá se stáří kolem 150 - 200 let. Poskytuje kvalitní jádrové dřevo.

KEŘE

Trnka obecná (Prusus spinosa) 
Trnka je hustý a nepravidelně větvený keř vysoký 1 až 3 metry. Nenáročný na půdu a vyskytuje se především na suchých a slunných místech s dostatkem vápníku. Roste na okrajích lesů, na skalách, na pasekách, suchých křovinatých stráních. Slouží jako úkryt pro zvěř a pro ptactvo.

TRVALKY

Trvalky jsou důležitou skupinou okrasných rostlin. Jsou nezbytným doplňkem zahrad a parkových výsadeb. Samotný název napovídá, že jde o vytrvalé rostliny, které na vhodném stanovišti vydrží řadu let. Trvalky kvetou, přinášejí plody a semena po řadu let. Zatímco letničky či dvouletky projdou vegetačním cyklem v jednom nebo v druhém roce a odumírají. Trvalky přečkávají období nepříznivé pro vegetaci díky svým podzemním orgánům – kořenům, oddenkům, hlízám nebo cibulím. Nadzemní část většiny druhů na podzim odumírá. 

Trvalky jsou velmi rozmanitá skupina rostlin a v přírodě rostou na nejrůznějších stanovištích - louky, pastviny, horské louky, mokřiny, rybníky, bažiny, podrost lesů. 

V botanické zahradě penzionu najdete druhy, které se vyskytují ve volné přírodě. Návštěvníci mají možnost je zhlédnout v jejich přírodním prostředí. Trvalky rostou po celém areálu zahrady s ohledem na jejich požadavky. Trvalky jsou většinou kvetoucí rostliny, na jaře v botanické zahradě převládá barva žlutá, s přibývající teplotou se barva pozvolna mění do modré, fialové a červené, která je barvou června. V létě zahlédnete rostliny různých kombinovaných barev a s přibývajícím podzimem ubývá plnost barev a květinový rok se uzavírá vonnými růžově fialovými barvami ocúnu.

TRVALKY ČASNÉHO JARA (LEDEN AŽ DUBEN)

Čemeřice černá (Helleborus niger) 
Je to 10 – 30 cm vysoká rostlina. Nečastěji kvete od prosince do března. Listy jsou zelené po celý rok. Je to jedovatá rostlina. 

Bledule jarní (Leucojum vernum
Je to cibulnatá rostlina 5 – 25 cm vysoká. Kvete od února do dubna. Bledule potřebuje vlhké, svěží a výživné půdy. Je to chráněná a jedovatá rostlina. 

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis L.) 
Je to cibulnatá rostlina 5 – 20 cm vysoká. Kvete od února do dubna. Sněženka potřebuje svěží, vlhčí půdy. Je to chráněná a jedovatá rostlina. 

Šafrán bělokvětý (Crocus versus) 
Je to cibulnatá rostlina 8 – 15 cm vysoká. Kvete od února do dubna. Šafrán potřebuje vlhčí půdy a slunné stanoviště. 

Sasanka hajní (Anemone nemorosa) 
Je to 5 – 25 cm vysoká rostlina, která kvete od března do května. Potřebuje světlé stanoviště. Je to jedovatá rostlina. 

Prvosenka vyšší (Primula elatior) 
Je to 10 – 30 cm vysoká rostlina, která kvete od března do května. Potřebuje vlhčí půdy a světlé stanoviště. 

Prvosenka (Primula veris) 
Je to 5 – 30 cm vysoká rostlina, která kvete od dubna do května. Vyžaduje suché slunné stanoviště a vápenitou půdu. Rostlina využívaná v přírodním léčitelství. 

Orsej jarní (Ranunculus ficaria) 
Je to 5 – 30 cm vysoká rostlina. Kvete od března do května. Vyžaduje vlhké a stinné lesní stanoviště. Rostlina obsahuje velké množství vitamínu C do doby kvetení. V době květu slabě jedovatá. 

Křivatec žlutý (Gagea lutea) 
Je to 5 – 20 cm vysoká rostlina. Kvete od března do května. Vyžaduje vlhčí smíšené listnaté a lužní lesy. 

Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia) 
Cibulnatá rostlina 10 – 30 cm vysoká. Kvete od března do dubna. Vyžaduje vlhčí lužní lesy, vlhké doubravy a louky. Chráněná rostlina. 

Kopytník evropský (Asarum europaeum) 
Je to jen 5 – 10 cm vysoká rostlina, která kvete od března do května. Vyžaduje smíšené listnaté a jehličnaté lesy. Stínomilná rostlina, nesnáší přímé sluneční záření. Jedovatá rostlina. 

Blatouch bahenní (Caltha palustris) 
Je to 15 – 60 cm vysoká rostlina. Kvete od dubna do června. Roste na okrajích potoků, vlhkých loukách, močálových lesích. Vytváří velké porosty. Slabě jedovatá rostlina. 

Smetanka lékařská (Taraxacum officinale) 
Známá pod názvem pampeliška. Je to 5 – 50 cm vysoká rostlina. Kvete od dubna až do května, výjimečně do září. Roste na všech zelených plochách. Léčivá rostlina, obsahuje vitamín B a C a provitamín A. 

Brčál menší = Barvínek (Vinca minor) 
Je to polokeřovitá, plazící, vždy zelená rostlina. Kvete od března do května. Roste ve světlých lesích a v luzích.

TRVALKY POZDNÍHO JARA (KVĚTEN AŽ ČERVEN)

Violka vonná (Viola odorata) 
Je to 3 – 10 cm vysoká rostlina, kvetoucí od dubna do května a od srpna do září. Roste na okrajích lesů, živých plotů a křovin. 

Kosatec žlutý (Iris pseudocorus) 
Výška rostliny bývá od 50 cm do 150 cm. Kvete od května do června. Roste ve stojatých a pomale tekoucích vodách. Na stanoviště nenáročná. Jedovatá rostlina. 

Pomněnka bahenní (Myosotis palustris) 
Je to 30 – 80 cm vysoká rostlina. Kvete od května do července. Je to bahenní rostlina, vyžaduje vlhké louky, břehy potoků, nebo lužní lesy. 

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) 
Rostlina je 30 – 80 cm vysoká, kvetoucí od května do července. Roste v listnatých lesích, v křovinách
a na stinných loukách. Je u ní podezření na jedovaté účinky. 

Chrpa horská (Centaurea montana) 
Je to 10 – 60 cm vysoká rostlina, kvetoucí od května do září. Vyžaduje stanoviště s vysokou vlhkostí vzduchu
a stinné stanoviště. 

Potočnice lékařská (Nastrurtium officinale) 
Je to 30 – 90 cm vysoká rostlina. Kvete od května do srpna. Vyžaduje pomalu tekoucí potoky s chladnou
a průzračnou vodou a polostinné stanoviště. Léčivá rostlina. 

Kostival lékařský (Symphytum officinale) 
Chlupatá rostlina vysoká 30 – 90 cm. Kvete od května do srpna. Roste na podmáčených loukách, okrajích cest a stinných živých plotů. Je to stará léčivá rostlina.

TRVALKY POZDNÍHO JARA (KVĚTEN AŽ ČERVEN)

Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) 
Vysoká vodní rostlina 20 – 100 cm. Kvete od července do září. Roste na bahnitých živných půdách u břehů stojatých nebo pomalu tekoucích vod. 

Sedmikráska chudobka (Bellis perenis) 
Výška rostliny je 3 – 15 cm a květina kvete od června až do zámrazu. Roste na loukách, pastvinách, trávnících, okrajích cest. 

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 
Je to 20 – 50 cm vysoká rostlina. Kvete od července do října. Roste na okrajích živých plotů, silniční náspy. Léčivá rostlina. 

Divizna malokvětá (Verbascum thapsus) 
Je to rostlina s vysokým stonkem 50 – 180 cm. Kvete od července do září. Roste na rumištích, mezích, v kamenolomech, na lesních světlinách. Je to dvouletá léčivá rostlina. 

Vratič obecný (Tanacetum vulgare) 
Je to 40 – 150 cm vysoká rostlina kvetoucí od července až do září. Roste na teplých a ne příliš suchých půdách na okrajích cest. Jedovatá rostlina. 

Okřehek menší (Lemna minor) 
Na hladině plovoucí rostlina podobná zeleným lupínkům. Roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Kvete velmi vzácně v červenci. 

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas Schott) 
Je to statná a trsnatá kapradina, u nás nejrozšířenější. Roste od července až do září ve stinných lesích. Je léčivá.

BYLINKY

Dnes jsou bylinky tak rozšířeny, že je považujeme za něco samozřejmého. Naši předkové znali účinky léčivých rostlin a bylinek již od pradávna. Věděli, že celá řada rostlin, plodů, nejrůznější zelenina a ovoce, okrasné květiny pěstované v zahrádkách i rostoucí volně v přírodě mají neobyčejně příznivé a léčivé účinky na lidské zdraví. 

Bylinky nejčastěji slouží k výrobě čajů, sirupů, extraktů, odvarů, lektvarů, tinktur, olejů, šťáv, léčivých a osvěžujících koupelí, k obkladům, ale také ke kosmetickým účelům. Bylinky jsou zpravidla nejúčinnější v čerstvém stavu, ale to je však nemůžeme používat po celý rok, a proto je sušíme a následně skladujeme
do další vegetační doby. 

Bylinky rostoucí v části botanické zahrady v penzionu Bejčkův mlýn využíváme při vaření, k dekoraci pokrmů, z některých bylinek připravujeme chutné saláty. 

Pažitka (Allium schoenoprasum) 
Pažitka je malá cibulnatá rostlina rostoucí v trsech. Je to cibulnatá rostlina s vysokým obsahem vitamínu C
v listech. 

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 
Měsíček se u nás pěstuje jako jednoletá rostlina. Je vysoká 60 cm. Používají se čerstvé mladé listy do salátů, květy čerstvé i sušené. 

Břečťan popínavý (Hegera helix) 
Stále zelená popínavá rostlina dlouhá až 30 m. Používají se mladé zelené listy buď čerstvé nebo sušené. Rostlina je zároveň i jedovatá. Použití pouze zevně. 

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 
Je to vždy zelený, dřevnatý, hustě větvený, vytrvalý keř, vysoký až 90 cm. Vyžaduje plně slunné stanoviště. Používají se květy, které se sbírají těsně před vykvetením. 

Libeček lékařský (Levisticum officinale) 
Statná vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem vysoká až 240 cm. Používají se listy, stonky, kořeny. 

Meduňka lékařská (Melisa officinalis) 
Je to vytrvalá bylina s plazivými kořeny a s lodyhami vysokými až 90 cm s citronovou vůní. Používají se mladé listy sušené nebo čerstvé. 

Máta peprná (Menta x piperita) 
Je to trvalka s podzemním oddenkem a lodyhami vysokými až 90 cm. Vyžaduje slunečné stanoviště
s dostatkem vláhy. Používají se listy a stonky čerstvé nebo sušené. 

Bazalka pravá (Ocimum basilicum) 
Keřovitá aromatická jednoletka vysoká až 60 cm. Používají se mladé listy, čerstvé, sušené nebo zmražené. 

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 
Keříčkovitá vytrvalá rostlina vysoká až 75 cm. Používají se snítky listů s květy nebo celé trsy. Používají se čerstvé nebo sušené. 

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 
Vytrvalý stálezelený keř vysoký až 75 cm. Vyžaduje přímé sluneční záření. Používají se listy čerstvé nebo sušené. 

Tymián obecný (Thymus vulgaris) 
Aromatický, vytrvalý, stále zený polokeřík s výškou 30 cm. Vyžaduje teplé, suché, slunečné místo. Používají se listy a kvetoucí vrcholky, čerstvé nebo sušené